เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก
รุ่น PCD-500 , PCD-1000

ใช้งานง่าย ประสิทธิภาพสูง
ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน

ผลลัพธ์การคัดสิ่งเจือปนออกจาก เมล็ดพันธุ์ข้าวได้ดังนี้

เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว

ข้าวเปลือก

คัดออก

ข้าวลีบ

ฟาง

กรวด

ทราย

คุณลักษณะเฉพาะ

          เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก สำหรับคัดข้าวหลังจากการอบลดความชื้น รุ่น PCD-500 กำลังผลิต 500 กก. ข้าวเปลือกต่อชั่วโมง รุ่น PCD-1000 กำลังผลิต 1000 กก. ข้าวเปลือกต่อชั่วโมง ใช้พื้นที่ติดตั้งสำหรับรุ่น PCD-500 กว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 5 เมตร ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส (220V/50Hz) กำลังไฟฟ้ารวม 3.5 HP/2.63 kW

  • ไม่รวมงานก่อสร้างอาคาร โรงคลุม ขนาด 6 x 12 เมตร สูง 8 เมตร ราคาประมาณ 950,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประสิทธิภาพและการติดตั้ง

          เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ยนต์ผลดี สามารถคัดแยกได้ผลลัพธ์ดังนี้

  • สิ่งเจือปนน้ำหนักเบา ได้แก่ ฝุ่นละออง ข้าวลีบ แกลบชีก
  • สิ่งเจือปนขนาดใหญ่ ได้แก่ ฟาง เศษไม้ ฝาเครื่องดื่ม
  • สิ่งเจือปนขนาดเล็ก ได้แก่ เศษดิน ทราย กรวด ดอกหญ้า
  • ข้าวเปลือกเมล็ดสมบูรณ์ ( เกรด A ) นำไปใช้เป็นข้าวปลูก
  • ข้าวเปลือกเมล็ดสมบูรณ์ ( เกรด B ) นำไปใช้เป็นข้าวปลูกหรือนำไปสีเป็นข้าวสาร