โรงสีข้าวน็อคดาวน์ กำลังผลิต 500 กก.
ข้าวเปลือก/ชม. รุ่น KD-500 Gen ||

ใช้งานง่าย ประสิทธิภาพสูง
ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน

ผลลัพธ์การสีข้าวด้วย โรงสีข้าว รุ่น KD-500 Gen ||

โรงสีข้าวน็อคดาวน์

ข้าวเปลือก

ข้าวต้ม

ข้าวรวม

ข้าวหัก

ข้าวปลาย

คุณลักษณะเฉพาะ

          โรงสีขาวน็อคดาวน์ รุ่น KD-500 Gen || กำลังผลิต 500 กก. ข้าวเปลือกขาเข้าต่อชั่วโมง ( 250-300 กก. ข้าวสารต่อชั่วโมง ) ใช้พื้นที่การติดตั้ง กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 6 เมตร ไฟฟ้า 3 เฟส (380V/50Hz) กำลังไฟฟ้ารวม 30 HP/22 kW

  • ไม่รวมงานก่อสร้างอาคาร โรงคลุม ขนาด 6 x 12 เมตร สูง 8 เมตร ราคาประมาณ 950,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ไม่รวมงานขยายเขตไฟฟ้า 50 kVA  ราคาประมาณ 350,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามระยะทางสายไฟฟ้า

ประสิทธิภาพและการติดตั้ง

          ยนต์ผลดี ได้นำเทคโนโลยีการสีข้าวในโรงสีใหญ่ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ใน โรงสีข้าวน๊อคดาวน์ รุ่น KD-500 Gen || ที่เป็นนวัตกรรมล่าสุด ทำให้การสีข้าวในชุมชนได้สัดส่วนข้าวต้นสูงกว่าการขัดขาวเพียงครั้งเดียว และสีของข้าวสารที่ได้มีความขาวสม่ำเสมอ สะอาด ไม่อมร่า ปราศจากหิน กรวด และเศษโลหะ ผ่านเกณฑ์คุณภาพการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย (GMP/HACCP) และเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการซื้อข้าวจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อช่วยยกระดับรายได้เกษตรกรในขณะที่ข้าวสารนั้นก็ต้องมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและมีราคาย่อมเยา

โดยผลลัพธ์เฉลี่ยจากการสีข้าวด้วยโรงสีข้าว KD-500 Gen || เป็นดังนี้

*** ผลลัพธ์เฉลี่ยจากการสีข้าว คำนวนจากการส่งมอบเครื่องจักรที่ผ่านมา ยนต์ผลดีขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ผลลัพธ์ในการสีข้าวในแต่ละสถานที่ติดตั้ง มีความแตกต่างจากนี้เนื่องจากสายพันธุ์ข้าวเปลือกหรือความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวเปลือก หรือการไม่ได้อบลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบลมร้อน