เครื่องกำจัดมอด Bio-Q

เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดตลอดวงจรชีวิตด้วยคลื่นวิทยุ : ไบโอ-คิว

Radio Frequency Disinfestation Machine  : Bio-Q

หนึ่งเดียวของไทยที่ได้มีตรารับรอง UTDRF สิทธิบัตรจาก มช.

 

TRUE RF MACHINE LASTS LONGER

ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับประกันการกำจัดมอด 100% จากห้องทดลองสู่ขนาดอุตสาหกรรม โดย บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด เป็นผู้ผลิตและติดตั้งในโรงสีข้าวและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรทุกชนิด ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง อายุการใช้งานยาวนาน สามารถกำจัดมอดข้าวและไข่มอดได้อย่างสมบูรณ์ในข้าวและธัญพืชทุกชนิด กำลังการผลิตสูง ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย เป็นวิธีอินทรีย์ธรรมชาติ ปลอดสารเคมีในการรมยาฆ่ามอด เพิ่มคุณค่าของข้าวเพื่อผู้บริโภคที่ห่วงใยในสุขภาพอย่างแท้จริง

Read more