product

เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก
รุ่น PCD-500 , PCD-1000

คุณลักษณะเฉพาะ

          เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก สำหรับคัดข้าวหลังจากการอบลดความชื้น รุ่น PCD-500 กำลังผลิต 500 กก. ข้าวเปลือกต่อชั่วโมง รุ่น PCD-1000 กำลังผลิต 1000 กก. ข้าวเปลือกต่อชั่วโมง ใช้พื้นที่ติดตั้งสำหรับรุ่น PCD-500 กว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 5 เมตร ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส (220V/50Hz) กำลังไฟฟ้ารวม 3.5 HP/2.63 kW

โรงสีขาวน๊อตดาวน์ กำลังผลิต 500 กก.
ข้าวเปลือก/ชม. รุ่น KD-500 Gen ||

คุณลักษณะเฉพาะ

          โรงสีขาวน๊อตดาวน์ รุ่น KD-500 Gen || กำลังผลิต 500 กก. ข้าวเปลือกขาเข้าต่อชั่วโมง ( 250-300 กก. ข้าวสารต่อชั่วโมง ) ใช้พื้นที่การติดตั้ง กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 6 เมตร ไฟฟ้า 3 เฟส (380V/50Hz) กำลังไฟฟ้ารวม 30 HP/22 kW

เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก
รุ่น DR-2-IN , DR-8-IN

คุณลักษณะเฉพาะ

          เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก ระบบอินฟราเรดความร้อนต่ำ สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกและข้าวเพื่อบริโภค รุ่น DR-2-IN ขนาด 2 ต้นข้าวเปลือกต่อรอบ และ DR-8-IN ขนาด 8 ต้นข้าวเปลือกต่อรอบ ใช้พื้นที่การติดตั้งสำหรับรุ่น DR-8-IN กว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 10 เมตร ไฟฟ้า 1 เฟส (220V/50Hz) กำลังไฟฟ้ารวม 15 HP/11.25 kW