บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด

   บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2493 โดยคุณเดชชัย จิตสุทธิภากร เดิมใช้ชื่อว่า โรงหล่อยนต์ผลดี รับงานหล่อโลหะชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ภายในโรงสีข้าวจากการสั่งสมประสบการณ์ในการซ่อมแซม และปรับปรุงเครื่องสีข้าวจากต่างประเทศ เพื่อให้เหมาะกับโรงสีข้าวในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 16 ปี จึงขยายเพิ่มแผนกประกอบในปี พ.ศ. 2509 เพื่อพัฒนาเครื่องสีข้าวของคนไทยที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับข้าวไทยและทนทานต่อการใช้งานหนักอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อ “ยนต์ผลดี”

ปัจจุบัน บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด คือผู้ผลิตเครื่องสีข้าวครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากโรงสีข้าวและโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวชั้นนำทั่วประเทศไทยและต่างประเทศมานานกว่า 60 ปีในด้านคุณภาพเครื่องจักรซึ่งพัฒนาโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสีข้าวให้ใช้งานง่าย เลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง เพื่อให้ทนทานต่อการใช้งานหนัก ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งทีมบริการหลังการขายที่รวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่า เครื่องสีข้าวของยนต์ผลดี “คุ้มค่ากว่า บาทต่อบาท เกวียนต่อเกวียน”

OUR EXPERIENCE

นโยบายคุณภาพของเรา

“มุ่งมั่นผลิตเครื่องสีข้าวคุณภาพ  ด้วยบุคลากรมืออาชีพ  ส่งมอบตรงตามข้อกำหนดลูกค้า  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด”

คุณวิสูตร จิตสุทธิภากร

ประธานที่ปรึกษา บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด

วัตถุประสงค์คุณภาพของเรา

  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  2. เพื่อลดจำนวนสินค้าที่ผลิตไม่สอดคล้องกับแบบทางวิศวกรรม
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ให้มีความเป็นมืออาชีพในการส่งมอบสินค้าให้มีคุณภาพเยี่ยม
  4. ส่งมอบให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า
  5. เพื่อให้การบริการด้านการติดตั้งและซ่อมบำรุงเป็นไปตามข้อกำหนดลูกค้ารวมถึงรองรับความคาดหวังของลูกค้าในการให้บริการ
  6. เพื่อลดปัญหาการชำรุดของเครื่องจักรจนถึงขั้นหยุดงาน
  7. เพื่อพัฒนาระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง
  8. เพื่อควบคุมวัตถุดิบที่จัดเก็บในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมสำหรับใช้งาน
  9. เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของธุรกิจด้านการตลาดโดยเน้นนวัตกรรมและเพิ่มผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาด

OUR COMPANY IN PHOTOS