เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2493 โดย คุณเดชชัย จิตสุทธิภากร เดิมใช้ชื่อว่า โรงหล่อยนต์ผลดี รับงานหล่อโลหะ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์-ภายในโรงสีข้าว จากการสั่งสมประสบการณ์ในการซ่อมแซม และปรับปรุง เครื่องสีข้าวจากต่างประเทศ เพื่อให้เหมาะกับโรงสีข้าวในประเทศไทย เป็นระยะเวลา 16 ปี จึงขยายเพิ่มแผนกประกอบในปี พ.ศ. 2509 เพื่อพัฒนาเครื่องสีข้าวของคนไทยที่มีคุณภาพดี เหมาะสมกับข้าวไทย และทนทานต่อการใช้งานหนักอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อ ยนต์ผลดี

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นผลิตนวัตกรรมเครื่องสีข้าวคุณภาพเยี่ยม พัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่แบรนด์
ผู้นำเครื่องสีข้าวไทย ตามแนวทางเกษตรแปรรูป 4.0 ภายใน 3 ปี

บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด

ปัจจุบันคือ ผู้ผลิตเครื่องสีข้าว ครบวงจร
ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ได้รับความไว้วางใจจากโรงสีข้าวและโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวชั้นนำทั่วประเทศไทย และต่างประเทศมานานกว่า 70 ปี ในด้านคุณภาพเครื่องจักร ซึ่งพัฒนาโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสีข้าว ให้ใช้งานง่าย เลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง เพื่อให้ทนทานต่อการใช้งานหนักควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน

หลักการบริหาร

มีทีมบริการหลังการขายที่รวดเร็วเพื่อให้ลูกค้า
ทุกท่านมั่นใจว่า เครื่องสีข้าวของยนต์ผลดี

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลธุรกิจดีเด่น

ประจำปี 2536
ประเภทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
จาก หอการค้า จังหวัดนครสวรรค์

รางวัลเกียรติยศ

โรงงานดีเด่นประจำปี 2543
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลผลงานดีเด่น

ประจำปี 2553 โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)
จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์

คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี 2561
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลอุตสาหรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น

ประจำปี 2562
ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิง
นวัตกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015

ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน
จากSGS United Kingdom Ltd.

ได้รับตรา THAILAND TRUST MARK

ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน
จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

มาตรฐานแรงงานไทย
(มรท.8001-2553) ระดับพื้นฐาน

ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน
จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.3127-2563)

เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ได้รับการรับรอง บัญชีนวัตกรรมไทย

ประจำปี 2562-2570 เครื่องกำจัดมอด
และไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
จากสำนักงบประมาณ

ได้รับการรับรอง Made in Thailand (MiT)

ประจำปี 2564
เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รางวัลองค์กรแห่งการพัฒนา

ประจำปี 2556
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน
จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำปี 2561 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี