#30 : 5 วิธีวัดความชื้นของข้าวเปลือก

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์จากท่านผู้รู้ท่านหนึ่งที่ศึกษาเรื่องการอบข้าวและมีข้อคิดที่ทุกคนก็รู้ และเคยรู้หรือรู้แล้ว แต่ไม่ค่อยได้ให้ความสนใจมากนัก เพราะว่าเวลานั้นยังมาไม่ถึงนั่นเอง แต่เวลานี้ถึงเวลานั้นแล้ว คือ เรื่องการวัดความชื้นของข้าวเปลือก ก่อนนี้เราไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก   การวัดความชื้นข้าวเปลือกนั้นมีอยู่หลายเวลา /ต่างกรรมต่างวาระ 1. วัดเมื่อมีการซื้อขายข้าวเปลือก คือ ตรวจวัดความชื้นข้าวเปลือกที่เกษตรกรเกี่ยวเสร็จ (ข้าวเกี่ยวสดจากท้องนา) นำมาขายให้โรงสีข้าวโดยตรงหรือพ่อค้าคนกลางรับซื้อข้าวเปลือกในท้องถิ่นนั้นๆหรือที่ตลาดกลางข้าวเปลือก (ท่าข้าว) ความชื้นก็จะอยู่ในระหว่าง 28-30+จุด (หน่วยวัดที่เครื่องวัดความชื้น) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตีราคารับซื้อ-ขาย   2. วัดความชื้น เมื่อมีการซื้อขายที่โรงสีข้าวที่โรงสีข้าว ผู้ขาย มีทั้งเป็นเกษตรกรบรรทุกมาขายโดยตรงกับโรงสีข้าว และพ่อค้าคนกลางที่รวบรวมข้าวเปลือกสดในแต่ละวันมาขายให้โรงสีข้าวก็จะมีการวัดข้าวเปลือกและตรวจสอบคุณภาพที่หน้าออฟฟิศ   โดยเก็บตัวอย่างจากรถบรรทุกด้วยหุ่นยนต์เก็บตัวอย่าง (paddy robot) เพื่อนำมากะเทาะเป็นข้าวก้องเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ความแกร่ง ความสมบูรณ์ สิ่งเจือปน สายพันธุ์ข้าวตามที่โรงสีกำหนดที่สำคัญที่สุด คือ ค่าความชื้น (เพราะค่านี้จะเป็นค่าที่ใช้เสนอราคาซื้อ-ขาย)   3. วัดความชื้น เมื่อมีการนำข้าวเปลือกไปทำความสะอาดเพื่อเข้าตู้อบลดความชื้น (เป็นการวัดความชื้นก่อนเข้าตู้อบ) เพื่อตั้งค่าความร้อนของลมร้อน (ลมร้อนที่ผสมกับลมบรรยากาศ เพื่อให้ได้ความร้อนที่ต้องการ) จุดนี้เป็นจุดที่เพราะถ้าตั้งค่าความร้อนสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป   การปรับรอบของโรตารีที่ปล่อยข้าวเปลือกด้านล่างของตู้อบ 2 ตัวแปรนี้ จะมีผลต่อปริมาณการอบของเครื่องอบและจะมีผลต่อคุณภาพข้าวเปลือกโดยตรง   ตู้อบในบ้านเรานั้น…