#28 : 9 ยุทธภูมิ (ซุนวู) ปฏิบัติการทางทหารกับการพัฒนาธุรกิจโรงสีข้าว

ปฏิบัติการทางทหาร บทที่ ๑๑ เก้ายุทธภูมิ (ซุนวู) อันหลักแห่งการบัญชาทัพนั้น… ยุทธภูมิที่ 1 มียุทธภูมิซ่านเซ็น ยุทธภูมิที่ 2 มียุทธภูมิเบา  ยุทธภูมิที่ 3 มียุทธภูมิยื้อแย่ง ยุทธภูมิที่ 4 มียุทธภูมิคาบเกี่ยว ยุทธภูมิที่ 5 มียุทธภูมิสัญจร ยุทธภูมิที่ 6 มียุทธภูมิหนัก ยุทธภูมิที่ 7 มียุทธภูมิวิบาก ยุทธภูมิที่ 8 มียุทธภูมิโอบล้อม ยุทธภูมิที่ 9 มียุทธภูมิมรณะ เจ้าครองแคว้นรบในแดนตก เรียกว่า “ยุทธภูมิซ่านเซ็น”   รุกเข้าแดนผู้อื่นไม่ลึก เรียกว่า “ยุทธภูมิเบา”   เราได้ก็มีประโยชน์ เขาได้ก็มีประโยชน์ เรียกว่า “ยุทธภูมิยื้อแย่ง”   เราไปก็ได้ เขามาก็ได้ เรียกว่า “ยุทธภูมิคาบเกี่ยว”   เขตแดนต่อแดนสามฝ่าย ใครถึงก่อนจั้กได้มิตรมากมายในปฐพี เรียกว่า “ยุทธภูมิสัญจร”   รบลึกเข้าแดนผู้อื่น ทิ้งเมืองมากหลายไว้เบื้องหลัง เรียกว่า “ยุทธภูมิหนัก”   เดินทัพในป่าเขา ที่คับขันตราย…