#27 : 4 คำคมขงเบ้งกับธุรกิจโรงสีข้าว

4 คำคมจากขงเบ้งกับธุรกิจโรงสีข้าว    1. เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย ธุรกิจโรงสีข้าว คือ ธุรกิจเชิงรุกหรือที่เรียกว่ามองไปข้างหน้า ต้องมองไปข้างหน้าว่าปีนี้การเพาะปลูกได้มากน้อยแค่ไหน ฝนตก น้ำในคลอง ในแม่น้ำ ฤดูกาล ท่านต้องสังเกตุอยู่เสมอว่าการเพาะปลูกนั้นเริ่มเมื่อไหร่ ปีนี้เพาะปลูกช้ากว่าเดิมหรือไม่ มีแมลงหรือภัยธรรมชาติอย่างไร  ฝนตกมากหรือน้อย จะเกิดน้ำท่วมหรือเปล่าระหว่างที่เก็บเกี่ยว หรือว่าข้าวขาดน้ำ   ทั้งหลายเหล่านี้คือข้อมูลที่ท่านต้องให้ความสนใจเพราะจะมีผลกับผลผลิตข้าวเปลือกทั้งนั้น ข้าวจะมีน้ำหนัก ข้าวลีบภายใน ข้าวไม่เต็มเมล็ด มีท้องไข่ เมื่อขัดสีมาเป็นข้าวสารแล้วได้ข้าวเต็มเมล็ดน้อยกว่ามาตรฐาน เหล่านี้ เป็นต้น   มีผู้รู้ท่านได้กล่าวไว้ว่า “การซื้อข้าวถ้าตามกระแสก็หมดกระสุน” เพราะว่า ข้าวต้นฤดูนั้นเก็บเกี่ยวอย่างเร่งรีบ ข้าวเปลือกไม่สมบูรณ์ จะมีเมล็ดลวง เมล็ดลีบ ข้าวไม่เต็มโครง อายุไม่ครบ เกี่ยวหนีน้ำ เกี่ยวก่อนอายุจะครบ ความชื้นสูงมาก ข้าวเขียวเม็ดลีบมากกว่าปกติ   เมื่อนำมาอบ จะมีข้าวลีบออกมาก น้ำหนักหายไปมากกว่าที่คำนวณไว้ เมื่อสีออกมาเป็นข้าวสารแล้วก็ไม่ได้เนื้อข้าวที่ดีมากนัก ข้าวหักมากกว่า มีท้องไข่สีขุ่น และจุดดำมาก   ทั้งหลายตามที่กล่าวมานี้ คือ ท่านขาดทุนตั้งแต่ยังไม่ได้สีข้าวด้วยซ้ำ…