#26 : 24 คำสอนตามหลักธรรมจาก ท่าน ว.วชิรเมธี

24 คำสอนตามหลักธรรมจาก ท่าน ว.วชิรเมธี สำหรับการดำเนินชีวิตแล้ว การนำคำสอนต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดีนะครับ นักปราชญ์หลายท่านมีคำสอนที่ดีเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นทั้งคำกระตุ้นเตือนให้ฉุกคิด เหนี่ยวนำจิตใจไว้ได้อย่างเข้มแข็ง ผมขอแบ่งปัน 24 คำสอนตามหลักธรรมจาก ท่าน ว.วชิรเมธี ดังนี้ 1. คนธรรมดาทำบุญก็อยากได้บุญ คนมีปัญญาทำบุญหวังจะเกิดในภพใหม่ที่ดีกว่าเดิม แต่ชาวพุทธแท้ทำบุญเพื่อการปล่อยวางกิเลสอย่างสิ้นเชิง   2. สิ่งที่ตาเห็นอย่าเพิ่งสรุปว่ามี สิ่งที่คนยอมรับว่าดีอย่าเพิ่งบอกว่าเห็นด้วย   3. ผู้ทรงธรรมนั่นแหละคือผู้ทรงเกียรติ ผู้มีความดีนั่นแหละคือผู้มีทรัพย์ ผู้รู้จักพอนั่นแหละคือมหาเศรษฐี   4. นักปราชญ์ชาวตะวันตกกล่าวว่า อำนาจทำให้คนเสีย ยิ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จยิ่งเสียคนแบบเบ็ดเสร็จ   5. ดาบที่ดีต้องมีฝัก ความสามารถที่ดีต้องมีจริยธรรม   6. พ่อแม่ที่ดีต้องมีพรหมวิหาร 4 หน้า หน้า 1 คือเมตตา หน้า 2 คือกรุณา หน้า 3 คือมุทิตา หน้า 4 คือ อุเบกขา  …