#26 : 24 คำสอนตามหลักธรรมจาก ท่าน ว.วชิรเมธี

24 คำสอนตามหลักธรรมจาก ท่าน ว.วชิรเมธี สำหรับการดำเนินชีวิตแล้ว การนำคำสอนต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดีนะครับ นักปราชญ์หลายท่านมีคำสอนที่ดีเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นทั้งคำกระตุ้นเตือนให้ฉุกคิด เหนี่ยวนำจิตใจไว้ได้อย่างเข้มแข็ง ผมขอแบ่งปัน 24 คำสอนตามหลักธรรมจาก ท่าน ว.วชิรเมธี ดังนี้ 1. คนธรรมดาทำบุญก็อยากได้บุญ คนมีปัญญาทำบุญหวังจะเกิดในภพใหม่ที่ดีกว่าเดิม แต่ชาวพุทธแท้ทำบุญเพื่อการปล่อยวางกิเลสอย่างสิ้นเชิง   2. สิ่งที่ตาเห็นอย่าเพิ่งสรุปว่ามี สิ่งที่คนยอมรับว่าดีอย่าเพิ่งบอกว่าเห็นด้วย   3. ผู้ทรงธรรมนั่นแหละคือผู้ทรงเกียรติ ผู้มีความดีนั่นแหละคือผู้มีทรัพย์ ผู้รู้จักพอนั่นแหละคือมหาเศรษฐี   4. นักปราชญ์ชาวตะวันตกกล่าวว่า อำนาจทำให้คนเสีย ยิ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จยิ่งเสียคนแบบเบ็ดเสร็จ   5. ดาบที่ดีต้องมีฝัก ความสามารถที่ดีต้องมีจริยธรรม   6. พ่อแม่ที่ดีต้องมีพรหมวิหาร 4 หน้า หน้า 1 คือเมตตา หน้า 2 คือกรุณา หน้า 3 คือมุทิตา หน้า 4 คือ อุเบกขา  …

#25 ทักษะ 5 ประการ ที่จำเป็นในอนาคต

ทักษะ 5 ประการ ที่จำเป็นในอนาคต ในอนาคตอีกไม่ไกลเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปมากถึงขั้นหลายๆอาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบันค่อยๆ หดหายไป อาชีพใหม่ๆ ที่เราไม่เคยคิดฝันมาก่อนจะเกิดขึ้นมาใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่คำถามสำคัญว่า ถ้าอย่างนั้น ทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตคืออะไร จะเป็นทักษะชุดเดียวกับสิ่งที่เรามีในอดีต และนำมาใช้ในปัจจุบันจะประสบความสำเร็จอีกหรือไม่   ลองมาดูกันซิครับว่ามีอะไรบ้าง และปัจจุบันท่านและบุตรหลานมีแล้วหรือยัง?   ประการที่ 1 ความสามารถในการติดตามและมองเห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เนื่องจากในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงรอบๆ ตัวเราเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นทุกขณะ แต่เราคงยังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้สมมติฐานความรู้ กรอบวิธีคิดแบบเดิม ในไม่ช้าเราจะเป็นคนล้าสมัย   ความน่ากลัวในปัจจุบันก็คือ เราไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่าความรู้ ทักษะที่เราได้เรียนรู้ในอดีตหรือปัจจุบันจะเพียงพอที่จะทำให้เราสามารถประกอบอาชีพและประสบความสำเร็จได้ต่อไปตลอดชีวิต   “ผู้เขียน”  ในด้านธุรกิจการสีข้าวนั้น การเปลี่ยนแปลงเร็วมากระยะไม่กี่ปีมานี้ การขยายตัวของโรงสีข้าวเติบโตอย่างรวดเร็ว ติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ในการสีข้าวคุณภาพดีเพื่อการส่งออก สีข้าวได้รวดเร็ว การสร้างโรงสีข้าวขนาดใหญ่เพื่อการส่งออก เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว   ปัจจุบัน ระบบการสีข้าวเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิม การจับกลุ่มโรงสีข้าวที่มีศักยภาพในการสีข้าวคุณภาพเยี่ยมขนาดใหญ่เพื่อการส่งออกเริ่มมีมากขึ้น และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ ที่ครบวงจร   ในอนาคต การส่งออกข้าวสารจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังบทความข้างต้น “ถ้าเราใช้กรอบวิธีคิดแบบเดิมๆ ในไม่ช้าเราอาจจะเป็นคนล้าสมัย ตกยุคและตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลง” เพราะภาครัฐส่งเสริมภาคการส่งออกอย่างเต็มที่ กฎระเบียบได้เอื้ออำนวยแก่ผู้ส่งออกอย่างมาก…

#24 : 3 วิชาชีวิตที่ไม่มีสอนในตำรา

3 วิชาชีวิตที่ไม่มีสอนในตำรา   การประสบความสำเร็จและมีชีวิตแบบนั้น สภาพความเป็นอยู่ในวันนี้ไม่ได้ตัดสินใจในวันนี้ แต่มันเป็นผลที่มาจากเป้าหมายชีวิตของพวกเราในวันนี้  สำหรับคนที่มองการณ์ไกลและมีเป้าหมายในชีวิต การเลือกในวันนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในอนาคตล่วงหน้า  “จากหนังสือ ชีวิตที่ไม่มีในตำรา”   มองการณ์ไกล และมีเป้าหมาย  อีก 10 ปีข้างหน้า จะไม่มีใครแทนที่คุณได้       ปรัชญาชีวิตของ มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด ได้กล่าวไว้ว่า  “หากเป้าหมายชีวิตของคนคนหนึ่ง ยิ่งไกล เขาก็จะยิ่งประสบความสำเร็จมาก”      เป้าหมายชีวิตที่สูงส่งและงดงามสามารถดึงดูดให้ขยันและต่อสู้ไม่หยุด เพื่อให้บรรลุถึงความสำเร็จ   ทุกครั้งที่คุณเหนื่อยหน่ายและเกียจคร้าน มันจะเปรียบเหมือนนาฬิกาปลุกที่ปลุกคุณตื่นขึ้นในเวลาเช้า เมื่อคุณเหนื่อยจนก้าวเท้าไม่ออก มันก็เปรียบเหมือน โอเอซีส ของชึวิต ท่ามกลางทะเลทรายที่ทำให้คุณมีความหวัง   เมื่อคุณพบอุปสรรคแล้วรู้สึกหดหู่ใจ มันก็เปรียบเหมือนพระอาทิตย์ในยามฟ้าสางที่ขับไล่หมอกควันที่กระจายอยู่เต็มท้องฟ้า คนที่มองการณ์ไกลและมีเป้าหมาย เมื่อเป้าหมายของชีวิตไล่กวดเข้ามาก็จะกระตุ้นตนเองตลอดเวลา พวกเขาจะได้รับพลังแห่งจิตวิญญาณที่เปล่งประกายทำให้เกิดอารมณ์การต่อสู้   ที่หลายปีก่อนที่คุณเคยคิดและตั้งเป้าหมายไว้ ว่าจะสร้างโรงสีข้าวแบบไหน ขนาดกำลังผลิตวันละเท่าไหร่  จะซื้อข้าวเปลือกพันธุ์ไหน จะสีข้าวคุณภาพระดับไหน แล้วขายข้าวให้กับลูกค้าคนไหน ตลาดภายในประเทศ หรือส่งออกต่างประเทศ คุณจะหยุดตัวเองที่จุดไหน เมื่อถึงจุดนั้นแล้วคุณจะทำอะไร…

#22 : บริหารโรงสีข้าวให้รวยด้วยกลยุทธ์ซุนวู

ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดใหญ่ ล้วนแต่ต้องการให้ธุรกิจของเขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จ   โลกหมุนไปตามกาลเวลา แต่อย่าปล่อยให้ความหยุดนิ่งมาฆ่าความสำเร็จคุณ   แต่ถ้าหากคุณประสบปัญหาด้านธุรกิจและคุณไม่มีแบบแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดมาใช้กับธุรกิจ พอจะมีวิธีไหมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการธุรกิจ?   เราต่างรู้กันดีว่า คนจีนมีชื่อเสียงในเรื่องการค้าขายและการทำธุรกิจ  นับแต่สมัยสุโขทัย พ่อค้าชาวจีนเริ่มเข้ามาติดต่อค้าขาย และเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานสมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน คนไทยส่วนใหญ่จึงมีเชื้อสายชาวจีนอยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งผู้เขียนและผู้อ่านบางท่านก็อาจจะมีเชื้อสายชาวจีนอยู่เหมือนกัน   เมื่อประมาณ 482 ปี ก่อน ค.ศ   “ซุนวู” นักปรัชญาชาวจีนท่านหนึ่งเป็นผู้เขียน  “ตำราพิชัยสงคราม” ภายในตำรามีหลักทฤษฏีด้านการทหารจนผู้นำทั่วโลกยอมรับ อาทิ นโปเลียน   เอร์วิน รอมเมล พระเจ้าไกเซอร์ นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ทุกคนต้องอ่านตำราเล่มนี้ หรือแม้แต่บุคคลสำคัญในบ้านเรา นั่นคือ ท่านปรีดี พนมยงค์  ก็ต้องนำตำราพิชัยสงครามไปอ่าน เป็นต้น  จะเห็นได้ว่า ”ซูนวู” นั้นมีความยิ่งใหญ่และความสามารถมากเพียงใด   นอกจากเป็นตำราเพื่อบอกวิธีการรบ แต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกตกตลึงไปกับ “ตำราพิชัยสงคราม” คือ สามารถนำหลักการการรบมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจและด้านการจัดการของธุรกิจอีกด้วย  เพราะบุคคลชั้นนำของโลกด้านธุรกิจ นำหลักทฤษฏีของซุนวู มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เช่น บิล เกตส์…