17)หนึ่งกุญแจสำคัญ สู่ความสำเร็จของการบริหารโรงสีข้าว

#18 : หนึ่งกุญแจสำคัญ สู่ความสำเร็จของการบริหารโรงสีข้าว

เมื่อคุณคิดจะสร้างโรงสีข้าว สวัสดี…ทุกท่านที่กำลังจะสร้างโรงสีข้าว โรงสีข้าว เป็นธุรกิจที่นำเสนอตัวเองว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชุมชน มีการซื้อขายเป็นเงินสด ราคาเคลื่อนไหวขึ้นลงทุกวัน ทำให้มีการเก็งกำไรตลอดเวลา ข้าวขึ้นก็มีกำไร ข้าวลงก็มีกำไร เก็บไว้ไม่ขายก็มีกำไร ผลิตภัณฑ์ทุกรายการขายได้ และมีหั่งเช้ง (ราคาเคลื่อนไหว) ตลอดเวลา   ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ยังมีอีกหลายรายการที่ไม่ได้เขียนและบางรายการก็เขียนออกมาไม่ได้ (เพราะเป็นเทคนิคในการบริหาร) ต้องเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงาน   เมื่อพูดถึงการลงทุนว่า “โรงสีต้องลงทุนอะไรบ้าง” เริ่มจากโรงสีข้าวขนาด 4 ตัน ข้าวเปลือก (เกรียน)/ชั่วโมง ที่เรียกกันแบบชาวบ้านทั่วไปว่าวันละ 100 เกวียน วันของโรงสีข้าวคือ 24 ชั่วโมง เกวียนคือน้ำหนักข้าวเปลือก 1000 กิโลกรัม การสีข้าววันละ 100 เกวียน คือ คุณจะสีข้าวเปลือกวันละ 100,000 กิโลกรัม เทียบเป็นรถบรรทุก 10 ล้อเท่ากับ 2 พ่วงกับหนึ่งเดียว   แต่คุณจะต้องเตรียมอะไรบ้างที่จะรองรับข้าวเปลือกจำนวนมากขนาดนี้ เมื่อสีข้าวเปลือกแล้วจะได้ผลผลิตออกมากี่ชนิด ตามอัตราส่วน (โดยประมาณ) เนื่องจากน้ำหนักอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคุณภาพข้าวเปลือกที่นำเข้าไปสี ข้าวเต็มเมล็ด…