เครื่องแยก เมล็ดพันธุ์ข้าว

เครื่องคัดแยก เมล็ดพันธุ์ข้าว

เครื่องคัดแยก เมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับช่วยการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นกระบวนการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ออกจากเมล็ดข้าวคุณภาพต่ำ โดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ เช่น ขนาด รูปร่าง และสี กระบวนการนี้มีความสำคัญเนื่องจาก ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เพิ่มผลผลิต และป้องกันการแพร่กระจายของโรค และแมลงศัตรูพืช

การคัดแยกเมล็ดข้าวมีหลายวิธี ได้แก่ การคัดแยกด้วยมือ การคัดแยกแบบกลไก และการคัดแยกด้วยแสงการคัดแยกด้วยมือเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเมล็ดข้าวด้วยสายตาและคัดแยกเมล็ดข้าวที่เปลี่ยนสี เสียหาย หรือมีรูปร่างหรือขนาดผิดปกติออก วิธีนี้ใช้เวลานานและใช้แรงงานมาก แต่อาจมีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินงานขนาดเล็ก การคัดแยกด้วยเครื่องจักรใช้เครื่องจักรในการคัดแยกเมล็ดข้าว ตามลักษณะทางกายภาพ เครื่องจักรสามารถคัดแยกเมล็ดพืชตามขนาด รูปร่าง และสี และสามารถคัดเมล็ดที่เสียหายหรือคุณภาพต่ำออกได้ วิธีนี้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพ มากกว่าการคัดแยกด้วยมือ แต่การซื้อและบำรุงรักษาอุปกรณ์อาจมีราคาแพง การคัดแยกด้วยแสงใช้กล้องและเซ็นเซอร์ตรวจจับ และคัดแยกเมล็ดข้าวตามลักษณะทางกายภาพ วิธีนี้มีความแม่นยำสูงและสามารถคัดแยกเมล็ดด้วยความเร็วสูงมาก อย่างไรก็ตาม วิธีนี้เป็นวิธีที่แพงที่สุด และต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะในการติดตั้ง และบำรุงรักษาอุปกรณ์

เครื่องคัดแยก เมล็ดพันธุ์ข้าว

หลักการทำงานของ เครื่องคัดแยก เมล็ดพันธุ์ข้าว มีหลายวิธี ได้แก่

การร่อน: วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการกรองเมล็ดข้าว ผ่านตะแกรงขนาดต่างๆ กัน เมล็ดที่มีขนาดใหญ่ หรือเล็กเกินไปจะถูกแยกออก

การแยกด้วยแรงโน้มถ่วง: วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการส่งเมล็ดข้าวผ่าน กระแสอากาศหรือน้ำ เมล็ดที่หนักกว่าจะจมลงไปด้านล่าง ส่วนเมล็ดที่เบากว่าจะลอยอยู่ด้านบน

การคัดแยกด้วยแสง: วิธีนี้ใช้กล้อง และเซ็นเซอร์ในการคัดแยกเมล็ดข้าวตามสี รูปร่าง และขนาด เมล็ดพันธุ์จะถูกสแกนขณะที่เคลื่อนผ่านสายพาน จากนั้นจึงแยกประเภทเป็นประเภทต่างๆ โดยใช้เครื่องพ่นลมหรือแขนกล

การแยกด้วยแม่เหล็ก: วิธีนี้ใช้แม่เหล็กเพื่อแยกอนุภาคโลหะ ที่อาจปะปนมากับเมล็ดข้าวออก

โดยรวมแล้ว การคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการปลูกข้าว เนื่องจากทำให้มั่นใจได้ว่าจะใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงเท่านั้นในการเพาะปลูก ซึ่งจะนำไปสู่ผลผลิตและคุณภาพของพืชที่ดีขึ้น

และทางเรา บ.ยนต์ผลดี ได้มีการพัฒนาเครื่องคัดแยก ที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมให้บริการ ในรุ่น PCD-500 กำลังผลิต 500 กก. ข้าวเปลือกต่อชั่วโมง รุ่น PCD-1000 กำลังผลิต 1000 กก. ข้าวเปลือกต่อชั่วโมง ใช้พื้นที่ติดตั้งสำหรับรุ่น PCD-500 กว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 5 เมตร ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส (220V/50Hz) กำลังไฟฟ้ารวม 3.5 HP/2.63 kW

เครื่องคัดแยก เมล็ดพันธุ์ข้าว

 เครื่องคัดแยก เมล็ดพันธุ์ข้าว ยนต์ผลดี สามารถคัดแยกได้ผลลัพธ์ดังนี้

  • สิ่งเจือปนน้ำหนักเบา ได้แก่ ฝุ่นละออง ข้าวลีบ แกลบชีก
  • สิ่งเจือปนขนาดใหญ่ ได้แก่ ฟาง เศษไม้ ฝาเครื่องดื่ม
  • สิ่งเจือปนขนาดเล็ก ได้แก่ เศษดิน ทราย กรวด ดอกหญ้า
  • ข้าวเปลือกเมล็ดสมบูรณ์ ( เกรด A ) นำไปใช้เป็นข้าวปลูก
  • ข้าวเปลือกเมล็ดสมบูรณ์ ( เกรด B ) นำไปใช้เป็นข้าวปลูกหรือนำไปสีเป็นข้าวสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

และสำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการปรึกษาหาความรู้เกี่ยวการทำการเกษตร และกับเครื่องจักรอุปกรณ์การเกษตรอื่น ๆ ทางเรา บริษัทยนต์ผลดี ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรมานานกว่า 70 ปี ยินดีให้คำปรึกษาทุก ๆ ท่านด้วยความเต็มใจครับผม สามารถติดต่อเราได้ที่

Contract Farming